தமிழ் அரங்கம்

Thursday, June 11, 2009

மகிந்தாவுக்கு குடைபிடிக்கும், திரோஸ்கிய அழகலிங்கத்தின் ஓட்டுண்ணித்தனம் - நன்றி - தேசம் வாசகர்கள்


அதற்கு அவர் சோசலிசம் உலகமயமாக்கல் புரட்சி என்னும் சிவப்பு சொற்களை பயன்படுத்தியுள்ளார். அவருக்கு லெனின் கூறிய சில வரிகளை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். “பூர்சுவா வர்க்க நுகத்தடிகளின் கீழ் நடைபெறும் தேர்தல்களில் பாட்டாளிவர்க்கம் பங்குபெறவேண்டும் பெரும்பான்மை பெறவேண்டும். அதன்பின்தான் அது அதிகாரத்தைப் பெறவேண்டும் என்று முட்டாள்கள் அல்லது கயவர்கள்தான் சிந்திப்......... முழுவதும் வாசிக்க கட்டுரையை அழுத்தவும்

No comments: