தமிழ் அரங்கம்

Sunday, June 14, 2009

இனவாத யுத்தத்தின் பரிணாமமும் உலகமயமாக்கலின் படையெடுப்பும்


1.முன்னுரை : இனவாத யுத்தத்தின் பரிணாமமும் உலகமயமாக்கலின் படையெடுப்பும்

2.தமிழ் மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை?

3.இளைஞர்களின் ஆயுதப் போராட்டம்

4.கல்வியும் தமிழ் தேசியமும்

5.தரப்படுத்தலும் தமிழ் தேசியமும்

6.பிற்போக்கு தேசியத்தின் அடித்தளம்

7.வர்க்க ரீதியான இனவாத பிரதேசவாத சாதிவாதக் கல்வியின் போக்கு

8.பின் தங்கிய தமிழ் பிரதேசங்களின் கல்வியும், சிறுபான்மை இனங்களின் கல்வியும்

9.மலையக மக்களின் கல்வியும், பாடசாலைகளின் தரமும்

10.வேலைவாய்ப்புகளும் தமிழ் தேசியமும்

11.யாழ் உயர் வர்க்க தமிழர்களின் ஆதிக்கமும் தேசியமும்

12.இனங்களின் தனித்துவத்தை அழித்தொழிக்க நடத்திய நிலச் சூறையாடல்

13.மலையக மக்களின் இரத்த அட்டையைப் போல் உறிஞ்சி வாழ்ந்த, வாழ்கின்ற தேசியங்கள்

14.மலையக மக்களின் இரத்தத்தில் உருவான உழைப்பும், மூலதனமும்

15.ஏன் சிங்கள மக்களை பிரிட்டிசார் பயன்படுத்தமுடியவில்லை.

16.மலையக மக்களின் பிரஜாவுரிமை பறிக்கப்பட்ட நிகழ்வு

17.மலையக மக்களை நாடு கடத்திய இனவாதிகள்

18.மலையக மக்களின் வாழ்விடங்களையே சூறையாடிய இனவாதிகள்

19.இனவாத அரசியலும் மலையக மக்களின் இழிநிலையும்

20.இனவாதமும் சுயநிர்ணயமும்

21.உலகமயமாகும் தேசிய பொருளாதாரமும்

22.இலங்கையில் மக்கள் சமாதானமாகவும், சந்தோசமாகவும் வாழ குறைந்த பட்சம் எவை தீர்க்கப்பட வேண்டும்

No comments: